abieda

×abiedà (brus. aбeдa) sf. (2) Vlk, Lzd, Mrk pirmas ryto valgymas, pusryčiai: Pašauk vyrus abiẽdos Smn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abiedoti — ×abiedoti, oja, ojo intr. Al, Mrk valgyti pusryčius, pusryčiauti: Jau atėjo ir vyrai abiedot, da abieda neišvirta Ūd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvirankis — 1 dvirañkis sm. (2) puodas su dviem rankenomis (ąsomis): Per abiedą dvirañkį košės išmatojo (išvalgė) Rud …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išobliuoti — tr. 1. obliumi išdrožti. 2. šnek. primušti, prilupti: Bobą diedas, boba diedą išobliavo prieš abiedą (juok.) LTR(Srj). obliuoti; išobliuoti; nuobliuoti; paobliuoti; perobliuoti; priobliuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulupti — nulùpti, nùlupa, o (nùlupė) K; R 1. tr. nuimti lupenas, lukštą: Bulves nulùpk nu nūlupų, nu lupsnių J. Štai, tinginy, pautą! – Ar nuluptas? B. Erčiukų žievę nulupti N. ^ Kap kiaušinis būt nùlupta! (taip greitai būtų rogėm suvažinėta) Lp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirengti — prireñgti, ia, prìrengė tr. 1. N, Š tinkamai paruošti, sutvarkyti kelionei: Reikia prireñgt vežimas iš vakaro, tai anksčiau išvažiuosim Srj. Prìrengiau vežimą ir nenuvažiavau pas žentą Nč. Įsakė tarnui vežimą su keturiais arkliais prirengti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūkenti — rūkenti, ẽna, ẽno 1. intr. pamažu rūkti: Pro aukštinį dūmai rūkẽno Vlk. Rūkẽnom rūkẽnom, tą abiedą kolei išvirėm Nmn. 2. žr. rūkinti 2: Mėsą rūkẽna Ob. 3. žr. rūkinti 4: Aš keleliu sau eidamas ir dūmelę dūmodamas, sau pypkelę rūkenaũ (d.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suruošti — suruõšti, ia (sùruošia), sùruošė tr. 1. pagaminti, patiekti: Suruošė blynų ir išleido dukterį jiem valgyt nunešt LTsIII242(Ml). Liepė suruõšt visą antį Dglš. Cibulių jau suruošiù, ridikeliai da menki Klt. Suruoš jam pautienę (ps.) Ad.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sustūkti — sustū̃kti, ia, sùstūkė tr. sunkiai, vargstant suruošti, pagaminti: Kol sùstūkiau duoną, tai net murglina stojaus Vrnv. Sùstūkiau viena abiedą ir visa per rytą, tai rankų negaliu pakelt Vrnv. stūkti; apstūkti; sustūkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šnypšti — šnỹpšti, čia ( ta KŽ; N), tė K, KŽ 1. intr. N, K, M, L, LL70,244, Rtr, Š, DŽ, NdŽ išduoti duslų garsą, panašų į tęsiamą „š“ (apie gyvatę, žaltį, žąsį, besiveržiančius garus ir pan.): Gyvatė, kai eini artyn, šnỹpščia Dkš. Ans (žaltys) teip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.